ACROFIX-OF Cefixime & Ofloxacin For Oral

30ML+ WFI

SKU: 1845 Category:

Description

Cefixime & Ofloxacin For Oral Suspension